Eşti important atunci când ai.
Când ai să dai!
Când nu, eşti ne-nsemnatul pai
Ce-şi pierde bobul pus în sac,
Eşti nodu-n spate din hamac,
Ce deranjează negreşit,
Pe relaxatul odihnit,
Care visează nesfârşit,
Dorindu-se ne înghiontit,
De ne-nsemnatul… nod în Rai.
Atunci când ai… când ai să dai.

Erou de versuri şi urări,
Dorit, visat, rugat, curtat,
Recunoscut şi confundat
Urmat cu mare tămbălău
Asemuit cu Dumnezeu…
Atunci când ai…

Când ai să dai!Când n-ai nimic…
Ce pot să zic?
Eşti din perdeaua ploii …pic,
O umbră doar pentru pământ,
Un concurent pentru mormânt,
O gură-n plus de săturat,
O piedică de-nlăturat.
Un adversar închipuit,
Un ne-nsemnat nesuferit,
O gâză-n cale de strivit,
Un hăituit de urmărit,
De-nghesuit , de urgisit,
De terfelit la nesfârşit,
Înlăcrimat şi disperat
Scuipat în faţă şi lovit,
Un preş pe care toţi se şterg
Considerat nătâng şi bleg,
Un rest, un lest, sau un nimic,
Ameninţare pusă-n plic
Atât poţi fi… când n-ai nimic.

Urmează-ţi calea contemplând
Cum se întâmplă toate-n jur,
Privind la bec prin abajur.
Nu crede-o clipă-n amăgiri
În ode-n versuri, linguşiri,
Dans de naiade, dulci priviri,
Capitulări fără ciocniri,
Vasali ce dau făr-a primi,
Nopţi de amor făr-a iubi,
Câştiguri multe cu noroc,
Fuior de fum fără de foc…

Priveşte-n suflet şi şi-n tăceri,
Fă paşii mici atunci când speri,
Atent la bezne când le treci,
La scările ce duc spre beci,
La pietrele ce trec în zbor,
La ce obţii tot mai uşor.

Rămâi la fel, sărac, avut,
La fel mereu ca la-nceput,
Să poţi zâmbi, să poţi spera,
Să poţi veni, să poţi pleca,
Fără de teamă, fără trac,
Cu înger păzitor, nu drac,
Plutind în spaţiul nevăzut.

Rămâi la fel ca la-nceput!
O umbră, călător grăbit,
Neînsemnat, dar fericit,
Din răsărit la asfinţit.

 

11 martie 2011

 

 

Am spus: „ la fel ca la-nceput”,

Aşa cum Dumnezeu l-a vrut,

Când din pământ l-a conceput,

Gândind tăcut,

Nu trist rebut .

 

Pătat de sânge şi gunoi,

Aflat întruna în război,

Mânat spre utopii – n puhoi,

Plastic mâncând,

Conflict visând.

 

Creier spălat în capul greu,

Hulind pe creatorul său,

Hain la suflet, prost şi rău,

La jug trăgând,

În pumni plângând.

 

 

Atât am vrut să spun mai sus

Sunt om ca tine altfel nu-s

Cred în exemplul lui Isus

Mintea deschisă!

Capul sus!

 

Reclame