Prostul trece prin foc tremurând de frig.

Când norocul cochetează cu prostul, raiul poate deveni o parte din iad .

 

Monstruozităţile sunt rafinamente de care, oricând, proştii sunt în stare cu dezinvoltură. inconştientă.

Ele sunt înfăptuiri ale minţilor celor recomandaţi de atestate mincinoase.

 

Prostia este rodul inconsecvenţelor , al automatismelor născute din rutină, a lenei raţiunii, a somnului adânc în care lâncezeşte vigilenţa, prudenţa, setea de cunoaştere.

Prostia se perpetuează sub masca vicleniei linguşitoare, care adoarme vigilenţa transformată în plictis, a celor desemnaţi să o evidenţieze, să o combată, să o extirpe.

 

Prostia este călăuza spre drumurile fără ieşire.

 

 

Din păcate nimeni nu poate califica prostia decât în raport subiectiv cu sine.

 

Prostia este o formă a falsei purităţii denumită suav naivitate ceea ce în opinia mea este fals. Naivul nu cunoaşte, prostul nu vrea să ştie. Acest aspect îi separă indubitabil.

Soluţiile geniale sunt adesea rezultatul simplificărilor pe care minţile odihnite sunt capabile să le facă accidental, cu convingerea că ceea ce fac ţine de rutină.

 

Nu oricine califică pe altul ca fiind prost este recunoscut de ceilalţi ca fiind deştept.

Prostul este expert în legarea de punţi cu cei asemenea lui.

Proştii îşi lasă rând la cozile unde niciodată nu se distribuie nimic.

Viclenia este puntea pe care prostul trece bâjbâind între iniţiativele din viaţa sa complicată.

Lipsa prudenţei şi măsurii din viaţa prostului aşează în drumul său capcane în care se încurcă şi praguri de care se loveşte continuu fără să înveţe nimic.

 

 

Numai cel mai prost dintre proşti devine memorabil.

În umbra sa freamătă mulţimea deştepţilor anonimi.

 

 

Să fii lider prost nu este vina ta ci a deştepţilor care te-au aşezat în fruntea lor.

 

 

Prostia pe care o simbolizează mulţimea gurilor căscate este lubrifiantul cu care deştepţii şlefuiesc îndelung diamantele gândirii lor.

 

Reclame